"Att se är att inse": Hilma af Klint

Texten här ändras ständigt...

Jag vill att mina bilder ska förmedla och framkalla  känslor och förmedla en berättelse eller ett budskap. Detta oavsett vilken genre jag fotograferar i. 

Jag fotograferar just nu mest i naturen. Naturen är lätt tillgänglig och där finns många  motiv att upptäcka. 

Att studera konst för inspiration är viktigt. Viktigare än att studera andra fotografer. Det ger mer inspiration och utvecklar kreativiteten bättre. De jag studerar är:
Lars Lerin, John Bauer, Edvard Munch, Peter Frie, Kandinsky, Malevitj, Andreas Eriksson, Prins Eugen, Felix Fenon, Helmer Osslund, Hilma af Klint, Monet, Matisse, Picasso  mfl 

”Kreativitet är att se vad alla andra ser, och tänka vad ingen annan tänkt.” Einstein

.... kan också vara: Att se (ovanliga) samband. Att lämna gamla hjulspår och att hitta nya lösningar. Att göra något nytt och originellt. Att bilda sig en egen uppfattning och våga lita på den. Att komma på idéer och att ha lätt att associera. Att känna inspiration… Att till slut se det osynliga

"God smak är en hemsk sak. Smak är kreativitetens fiende"

"Jag söker inte jag finner"

"Handling är nyckeln till framgång"

"Ett öppet sinne öppnar dörrar"

"Konsten är en lögn som får oss att inse sanningen" Picasso